Print deze pagina

SI prefix

Bij heel grote en heel kleine getallen kun je kiezen voor de wetenschappelijke notatie (zie menu), maar je kunt ook kiezen voor een zogenaamde prefix. Sommige ervan (vooral voor grote getallen) zullen bekend klinken omdat die in de informatiekunde ook vaak worden gebruikt. Hieronder vind je de lijst met enkele voorbeelden. 

10n

Prefix

Symbool

Naam

Waarde

10-15

femto

f

biljardste

0,000 000 000 000 001

10-12

pico

p

biljoenste

0,000 000 000 001

10-9

nano

n

miljardste

0,000 000 001

10-6

micro

µ

miljoenste

0,000 001

10-3

milli

m

duizendste

0,001

10-2

centi

c

honderdste

0,01

10-1

deci

d

tiende

0,1

100

één

   

1

101

deca

da

tien

10

102

hecto

h

honderd

100

103

kilo

k

duizend

1000

106

mega

M

miljoen

1000 000

109

giga

G

miljard

1000 000 000

1012

tera

T

biljoen

1000 000 000 000

1015

peta

P

biljard

1000 000 000 000 000

 

Enkele voorbeelden:

0,000 002 A = 2 µA (micro-ampère)

0,0034 V = 3,4 mV (millivolt)

470 000 Ω = 470 kΩ (kilo-ohm)

5 600 000 Ω = 5,6 MΩ (mega-ohm)

 


Previous page: Wetenschappelijke notatie
Volgende pagina: Inwendige weerstand